Oracle’ı nereye kuralım – Optimal Flexible Architecture (OFA) 

Linux üzerinde Oracle veritabanı kuracaksanız kurulumu nereye yaparsınız? Kök dizinde bir klasör mü yaratırsınız yoksa kullanıcı klasörünü mü seçersiniz? Kurulumu ayrı bir partition’a mı kurarsınız kullanıcıların dosyalarının veya sistem dosyalarının olduğu partition’a mı? Kurulum için seçtiğiniz yol ve partition ne kadar önemli? Diski nasıl parçaladığınız performansı ne kadar etkiler?

OFA (Optimal Flexible Architecture.Türkçesi ile : En uygun esnek mimari ) Oracle veritabanı kurulumu için Oracle’ın takip edilmesini önerdiği birtakım standartlar bütünüdür. Standartlar, oracle kurulum klasörlerini isimlendirilmesi, veritabanı dosyalarını isimlendirilmesi, disk partition yapısının belirlenmesi gibi konularda kurallar içerir.

Peki ne işe yarar?

Veritabanının ve sistemin bakım işlemlerini kolaylaştırır ve maliyetlerini düşürür
Performansının yüksek olmasına yardım eder
Gerektiğinde aynı mimaride genişletilebilmesi imkanını verir

Oracle universal installer (OUI) sistem üzerinde işlemler yaparken öncelikle OFA standartlarına uygun klasör yapısı olup olmadığına bakar. Var ise ne ala. OUI tarafından yaratılacak olan diğer klasör yolları OFA standartlarına uygun olacaktır. Yoksa atanan çevre değişkenlerine de bağlı olarak yaratacağı dosya-klasör yollarına karar verir.

İdeal durumda OUI, kök dizinde u01,u02 gibi isimlendirilmiş ve mount point olan klasörler bekler. Kurulumun ayrı bir disk birimi üstünde olması önemlidir. Bu şekilde oracle dosyaları sistem dosyalarından ve kullanıcıların dosyalarından ayrık bir halde durur . Bu, hem sistem performansı ve disk kapasitelerinin karşılıklıetkilememesi için önemlidir hem de bakım-yedekleme ve geri yükleme prosesleri için hayati değerdedir
İsimlendirme standart olduğundan ve kuralları, unix sistemlerdeki FSH ( Filesystem Hierarchy Standard ) standartlarına benzediğinden, sistem kullanıcıları klasör yollarına ve ihtiyaç duydukları dosyalara daha kolay erişirler

OFA ‘ya uygun kurulumda;

  • Dosya sistemindeki bütün bağlantı noktaları (mount point) /pm sentaksına göre adlandırılmalı.

Burada;
p :herhangi bir metin ,
m : numaralandırmak maksatlı sayı.

Mesela /part01, /part02 gibi veya varsayılan olarak /u01, /u02 gibi olmalı

 • Oracle base klasörü /pm/h/u sentaksına göre isimlendirilmeli. Dikkat! Oracle Base klasörü birden çok oracle uygulamasına ev sahipliği yapabilir

Burada;

pm :bağlanma noktası ( mount point).
h :standart klasör ismi ( app gibi)
u : kurulumu gerçekleştiren işletim sistemi kullanıcısıdır.

Oracle kullanıcısı ile kurulum yaptı iseniz Oracle base şu şekilde olacak: /u01/app/oracle .

 • Oracle home klasörü, birden fazla oracle ürünü veya sürümünün kurulumunda şu desene göre verilmeli
  /pm/h/u/product/v/type_[n].

Burada;

pm : bağlanma noktası
h : standart klasör ismi (app gibi)
u : kurulumu gerçekleştiren işletim sistemi kullanıcısı
v :uygulamanın versiyonu
type: kurulan uygulamanın tipi, n ise aynı uygulama birden fazla kurulabileceği için verilen numaradır. Ör: veritabanı ise db_1, db_2, client için client_1, client_2

 • Veritabanı performansını ve güvenilirliğini artırmak için bileşenler farklı disklere dağıtılmalı. Bunun için şeritli birimlerden (striped volume) ve aynalanan birimlerden (mirrored volume) oluşan diskler kullanılabilir.
  ASM kullanıyorsanız bu şartlar zaten sağlanıyordur.

 

Şimdi OFA standartlarına uygun olarak ve oracle kullanıcısı ile gerçekleştirilen standart kurulumda oluşan örnek klasör yollarına bakalım

  • Oracle Base klasörü

/u01/app/oracle

  • Birden fazla uygulama varsa bu uygulamaların home dizinleri

/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1
/u01/app/oracle/product/11.2.3/db_2
/u01/app/oracle/product/11.2.3/crs

  • Veri dosyaları diğer bağlanma noktalarına dağıtıldığında veri dosyalarının yolu ( veri dosyalarını dağıtmak tercih edilir ise)

u02/app/oracle/oradata
/u03/app/oracle/oradata
/u04/app/oracle/oradata

  • Başka kullanıcılar tarafından kurulan başka oracle uygualamaları için Oracle Base klasörü

/u01/app/diger_kullanici/

  • Orainventory dosyasının konumu;

/u01/app/oraInventory

şeklinde olur.