Recent Updates Toggle Comment Threads | Tuş takımı kısayolları

 • dutali 1:04 am on 2016-03-21 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: duplicate, having, mükerrer, partition by, pk, rowid, row_number, tekrarlayan, tekrarsız   

  Tablodaki mükerrer kayıtları silme 

  Veri kalitesi problemlerinin önemli bir kısmı tablolardaki tekrarlı kayıtlardır
  Burada mükerrerden kastımız PK, ya da diğer  tekrarsız anahtarların tekrar etmesi , veya tüm satırın olduğu gibi tekrar etmesidir

  Mükerrer veriyi silmeden önce mükerrerden kastımızı net bir şekilde anlamamız ve geçerli kayıt ile geçersiz kayıt ayrımını neye göre yapacağımızı bilmemiz gerekir
  Burada önemli bir nokta; Eğer mükerrerlik bütün satırın aynen tekrar etmesi şeklinde ise  silinecek kaydı ayıracak bir sütun  (pseudo kolonlar hariç) bulunmaz.

  Yöntemimiz, ROWID sahte kolonunu ( pseudo column) kullanarak mükerrer kayıtları işaretlemek ve silmek şeklinde olacak. Geçerli kaydı diğerlerinden ayırmak için
  ROW_NUMBER sözcüğü ile tekrarlayan kayıtları sıralayacağız.

  Aşağıda anlatacağımız yöntemde ROWID kullanılmasının özel bir işlevi var.
  Tekrarlı kayıtları birçok şekilde işaretleyebilirsiniz. Silme aşamasında silinecek kaydı ayrımak için uyguladığınız koşul gerçek kayıt ile de birebir uyuşabilir.
  Bu durumda ilgili kaydı bütün kopyeleri ile silmiş olursunuz -ki farketmesk de güç olabilir. Mesela kayıtlar birebir tekrarlıyor ise ayırmanız olanaksızdır

  Sorgumuzu hazırlamak üzere örnek olarak  bir firmanın şubelerini ve yetkililerinin bilgilerini tutan şu tabloya bakalım

  SELECT * FROM firma_sube

   

  Örnek tablo- Firmanın şubeleri

   
  Bu tablo firma şubeleri bazında, yani her şube için tek bir kayıt olması bekleniyor. Anahtar kolon sube_id olarak . sube_kisa_ad sütunu da gene sube_id gibi tekrarsız
  Tabloda, firmanın her bir şubesi için o şubenin yetkilisi, telefon numarası ve yetkilinin performans puanı bilgisi bulunuyor. Ayrıca her kaydın eklendiği tarih de kayit_ekleme_tarihi sütununda tutuluyor
   
  Tabloda, zaman içinde eski kayıtlar silinmeden yeni kayıtlar eklenerek veya yanlışlıkla aynı kayıt iki kere girilerek mükerrer kayıtlar oluşturulmuş. Bazı kayıtlar birebir aynı!

  –Şube_id bazında mükerrer kayıtlara bakalım. Önce her şube id’nin kaç kere tekrar ettiği ..

   

  Birden fazla tekrarlananları filtreleyelim

    SELECT sube_id, COUNT (*) AS adet
      FROM firma_sube
  GROUP BY sube_id
  HAVING COUNT(*)>1

  Bu sorgu ile aşağıdaki sorgu denktir

  SELECT *
    FROM (  SELECT sube_id, COUNT (*) AS adet
              FROM firma_sube
          GROUP BY sube_id)
  WHERE adet > 1 
   

  Mükerrer kayıtları süzme-Having sözcüğü
   
  –14 sube_id için birden fazla kayıt var.

  –şimdi sıra geldi mükerrer olanlardan biri hariç diğerlerini silmeye. Silme işlemine geçmeden önce tekrarlayan kayıtlardan ahngisini silmem gerektiğini nasıl belirleyeceğimi bilmem gerekir.
  Biz örnek olarak son kayıdı en geçerli kayıt olarak alacağız. Aynı kayıdın tekrarlaması durumunda ise herhangi biri zaten uygundur.

  Başlayalım. Önce kayıtları numaralandırarak sonucunu görelim

  SELECT s.ROWID AS row_id
       , s.*
       , ROW_NUMBER ()
            OVER (PARTITION BY s.sube_id ORDER BY s.kayit_eklenme_tarihi DESC) AS rn
    FROM firma_sube s 

  Mükerrer kayıtları işaretleme- row_number-rowid
   

  Buradaki row_number deyimini açalım.
      sube_id bazında tekillik istiyoruz . PARTITION BY sözcüğünün yanına sube_id yi koyduk. Tekillik başka kolonlardan olsaydı,
  mesela sube_id ve yetkili_adi bazında tekrarsız olması gerekseydi PARTITON BY sube_id, yetkili_adi yazardık
      en yeni kaydın geçerli kayıt olmasını istiyoruz. ORDER  BY sözcüğü yanına kayit_ekleme_tarihi sütununu yazıyoruz. Fakat geçerli kayıt dışında birçok kayıt olabilir. Geçerli kayıtın row_number değeri her zaman 1 olmalı
      Bu sebeple sıralamayı ters yapıyoruz  ( DESC sözcüğü)
      
   
  Silmeden önce kayıtları görmekte fayda var. rn değeri 1 olmayan kayıtları rowid değerinden ayırıyoruz. rowid ile ayrımak bize, aynı kayıdın birebir tekrar etmesi durumunda bile bir kaydı koruma imkanı veriyor

  SELECT *
    FROM (SELECT s.ROWID AS row_id
               , s.*
               , ROW_NUMBER ()
                 OVER (PARTITION BY s.sube_id
                       ORDER BY s.kayit_eklenme_tarihi DESC)
                    AS rn
            FROM firma_sube s) baz
  WHERE baz.rn <> 1

  Silinecek tekrarlı kayıtlar

  Şimdi bu kayıtları silelim

   

   

  DELETE FROM firma_sube
  WHERE ROWID IN (SELECT row_id
                     FROM (SELECT s.ROWID AS row_id
                                , s.*
                                , ROW_NUMBER ()
                                  OVER (PARTITION BY s.sube_id
                                        ORDER BY s.kayit_eklenme_tarihi DESC)
                                     AS rn
                             FROM firma_sube s) baz
                    WHERE baz.rn <> 1) 
   

   

   

  ! Dikkat!  ROWID sanal sütunu (presudo column) her satır için farklı ve tekrarsızdır. ROWNUM sütunu ile karıştırılmamalıdır. ROWNUM sanal sütunu sorgu sonucunda üretilir ve değişkendir

   

  ROWID ile filtrelemek yerine kayit_ekleme_tarihi değerini çekerek ve numaralandırarak , o değere ve sube_id’ye uyan kayıtları silebilirdik. Fakat bazı kayıtlar tamamen aynı olabilir. O zaman kayit_ekleme_tarihi ve sube_id değerinin uyuştuğu kaydı da silmiş, başka bir hata yapmış olurduk. Bahsettiğimiz durumu ifade eden sql şöyle olabilir;

   

  —-Hatalı sql- örnek

  –DELETE FROM firma_sube
  –      WHERE (sube_id, kayit_ekleme_tarihi) IN (SELECT sube_id
  –                                                    , kayit_eklenme_tarihi
  –                                                 FROM (SELECT s.*
  –                                                            , ROW_NUMBER ()
  –                                                              OVER (
  –                                                                 PARTITION BY s.sube_id
  –                                                                 ORDER BY
  –                                                                    s.kayit_eklenme_tarihi DESC)
  –                                                                 AS rn
  –                                                         FROM firma_sube s)
  –                                                WHERE rn = 1)

   
 • dutali 12:52 am on 2016-02-22 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: OFA, Optimal Flexible Architecture, oracle_base, oracle_home, oui   

  Oracle’ı nereye kuralım – Optimal Flexible Architecture (OFA) 

  Linux üzerinde Oracle veritabanı kuracaksanız kurulumu nereye yaparsınız? Kök dizinde bir klasör mü yaratırsınız yoksa kullanıcı klasörünü mü seçersiniz? Kurulumu ayrı bir partition’a mı kurarsınız kullanıcıların dosyalarının veya sistem dosyalarının olduğu partition’a mı? Kurulum için seçtiğiniz yol ve partition ne kadar önemli? Diski nasıl parçaladığınız performansı ne kadar etkiler?

  OFA (Optimal Flexible Architecture.Türkçesi ile : En uygun esnek mimari ) Oracle veritabanı kurulumu için Oracle’ın takip edilmesini önerdiği birtakım standartlar bütünüdür. Standartlar, oracle kurulum klasörlerini isimlendirilmesi, veritabanı dosyalarını isimlendirilmesi, disk partition yapısının belirlenmesi gibi konularda kurallar içerir.

  Peki ne işe yarar?

  Veritabanının ve sistemin bakım işlemlerini kolaylaştırır ve maliyetlerini düşürür
  Performansının yüksek olmasına yardım eder
  Gerektiğinde aynı mimaride genişletilebilmesi imkanını verir

  Oracle universal installer (OUI) sistem üzerinde işlemler yaparken öncelikle OFA standartlarına uygun klasör yapısı olup olmadığına bakar. Var ise ne ala. OUI tarafından yaratılacak olan diğer klasör yolları OFA standartlarına uygun olacaktır. Yoksa atanan çevre değişkenlerine de bağlı olarak yaratacağı dosya-klasör yollarına karar verir.

  İdeal durumda OUI, kök dizinde u01,u02 gibi isimlendirilmiş ve mount point olan klasörler bekler. Kurulumun ayrı bir disk birimi üstünde olması önemlidir. Bu şekilde oracle dosyaları sistem dosyalarından ve kullanıcıların dosyalarından ayrık bir halde durur . Bu, hem sistem performansı ve disk kapasitelerinin karşılıklıetkilememesi için önemlidir hem de bakım-yedekleme ve geri yükleme prosesleri için hayati değerdedir
  İsimlendirme standart olduğundan ve kuralları, unix sistemlerdeki FSH ( Filesystem Hierarchy Standard ) standartlarına benzediğinden, sistem kullanıcıları klasör yollarına ve ihtiyaç duydukları dosyalara daha kolay erişirler

  OFA ‘ya uygun kurulumda;

   • Dosya sistemindeki bütün bağlantı noktaları (mount point) /pm sentaksına göre adlandırılmalı.

  Burada;
  p :herhangi bir metin ,
  m : numaralandırmak maksatlı sayı.

  Mesela /part01, /part02 gibi veya varsayılan olarak /u01, /u02 gibi olmalı

  • Oracle base klasörü /pm/h/u sentaksına göre isimlendirilmeli. Dikkat! Oracle Base klasörü birden çok oracle uygulamasına ev sahipliği yapabilir

  Burada;

  pm :bağlanma noktası ( mount point).
  h :standart klasör ismi ( app gibi)
  u : kurulumu gerçekleştiren işletim sistemi kullanıcısıdır.

  Oracle kullanıcısı ile kurulum yaptı iseniz Oracle base şu şekilde olacak: /u01/app/oracle .

  • Oracle home klasörü, birden fazla oracle ürünü veya sürümünün kurulumunda şu desene göre verilmeli
   /pm/h/u/product/v/type_[n].

  Burada;

  pm : bağlanma noktası
  h : standart klasör ismi (app gibi)
  u : kurulumu gerçekleştiren işletim sistemi kullanıcısı
  v :uygulamanın versiyonu
  type: kurulan uygulamanın tipi, n ise aynı uygulama birden fazla kurulabileceği için verilen numaradır. Ör: veritabanı ise db_1, db_2, client için client_1, client_2

  • Veritabanı performansını ve güvenilirliğini artırmak için bileşenler farklı disklere dağıtılmalı. Bunun için şeritli birimlerden (striped volume) ve aynalanan birimlerden (mirrored volume) oluşan diskler kullanılabilir.
   ASM kullanıyorsanız bu şartlar zaten sağlanıyordur.

   

  Şimdi OFA standartlarına uygun olarak ve oracle kullanıcısı ile gerçekleştirilen standart kurulumda oluşan örnek klasör yollarına bakalım

   • Oracle Base klasörü

  /u01/app/oracle

   • Birden fazla uygulama varsa bu uygulamaların home dizinleri

  /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1
  /u01/app/oracle/product/11.2.3/db_2
  /u01/app/oracle/product/11.2.3/crs

   • Veri dosyaları diğer bağlanma noktalarına dağıtıldığında veri dosyalarının yolu ( veri dosyalarını dağıtmak tercih edilir ise)

  u02/app/oracle/oradata
  /u03/app/oracle/oradata
  /u04/app/oracle/oradata

   • Başka kullanıcılar tarafından kurulan başka oracle uygualamaları için Oracle Base klasörü

  /u01/app/diger_kullanici/

   • Orainventory dosyasının konumu;

  /u01/app/oraInventory

  şeklinde olur.

   
 • dutali 1:51 am on 2016-02-10 Kalıcı Bağlantı | Cevapla  

  Oracle DB- Şemadaki objelere toptan yetki vermek 

  Özelikle veriambarı projelerinde şemalar arasında yetki-erişim sorunu sık sık yaşanır. Bazı işlemler sık sık temp tablo yaratılması ve düşürülmesi gerektirir. Bazen de veritabanında birbiri ardına gelen uzun projeler nedeniyle her daim yeni objeler yaratılır ya da objeler üzerindeki yetkiler kaybedilerek tekrar yaratılır.

  Peki bu sorun nasıl aşılabilir?

  Başka bazı veritabanlarında bir şema başka bir şemanın tüm yetkilerine ,sonradan yaratılan objeler de dahil, otomatik olarak sahip olabiliyor. Maalesef oracle bu konuyu çözebilmiş değil . Ya da çözmeye çalışmıyor.

  Sistem yöneticisinin telefonunu hızlı aramalara eklemek bir çözüm olabilir. Prosedürlerle uğraşmayı sevmeyen kültürümüz buna kolay bir çözüm bulmuş durumda: Sık sık yetki ihtiyacı olan şemayı DBA yetkisi ile donatmak. Bu en çok kullanılan yöntem olsa gerek ki normal kullanıcılara DBA yetkisi verilmeyen veritabanı daha görmedim.

  Sistematik çözüm uygulayanlar her yeni yaratılan obje sonrası çalışmak üzere gerekli yetkileri atayan prosedürler kullanırlar. Bu da ancak canlı ortamda düşürülüp yaratılabilen temp tablolar için bir çözüm. Diğer durumlar için gene kullanıcının sadece prosedürü çağırmak şeklinde olsa da müdahalesi gerekli olur.

  Disiplin gerektirmeyen bir yöntem olarak da her akşam çalışacak ve belirli bir şemadaki tüm objeler için başka bir şemaya belli başlı yetkileri veren bir prosedür yazılabilir. Her ne kadar amaca yönelik ve çok kesin çözüm sağlamasa da gene de işe yarar ve sistemde DBA enflasyonunu azaltır.

  Yazmak için zaman ayırmak istemeyenler için aşağıda belli başlı hakları belli başlı objeler için toptan veren prosedür. Sistem ihtiyaçlarına uygun olarak değişiklik yapılabilir

  Prosedürün invoker right ile çalışacak şekilde yazıldığına ve user_object yerine all_object tablosuna sorgu atıldığına dikkat edin. Prosedürü ya objelerin sahibi olan şema, ya da DBA yetkisine sahip olan şema kullanabilecektir.

   

  CREATE OR REPLACE PROCEDURE grant_all_scheme_to_scheme (
  owner_scheme_in   IN VARCHAR2
  , scheme_in         IN VARCHAR2)
  AUTHID CURRENT_USER IS
  l_owner_check   NUMBER := 0;
  l_scheme_check         NUMBER := 0;
  CURSOR objects_cur (owner_in VARCHAR2) IS
  SELECT object_name, object_type
  FROM all_objects
  WHERE     1 = 1
  AND object_type IN (‘FUNCTION’
  , ‘PROCEDURE’
  , ‘PACKAGE’
  , ‘TABLE’
  , ‘VIEW’
  , ‘SEQUENCE’)
  AND owner = owner_in;
  /*Ebubekir Çelik-2014
  Parametreler:
  SCHEME_IN: yetki verilecek şema
  OWNER_SCHEME_IN: içinde bulunan tablo,prosedür vs objelere erişilmesi istenen şema
  SCHEME_IN ile verilen şema için , OWNER_SCHEME_IN şemasındaki TABLE, VIEW ,FUNCTION, PROCEDURE, PACKAGE, SEQUENCE türündeki
  objelere (obje türlerine bağlı olarak) çalıştırma,seçme, kayıt ekleme yetkisi verir.

    ÖR:
  BEGIN
  grant_all_scheme_to_scheme( ‘HR’,’OE’)
  END;

  */
  BEGIN
  SELECT COUNT (*)
  INTO l_owner_check
  FROM all_users
  WHERE username = owner_scheme_in;

     IF l_owner_check <> 1 THEN
  raise_application_error (-20002
  , ‘ Kaynak şema bulunamadı : ‘ ||
  owner_scheme_in);
  END IF;

     SELECT COUNT (*)
  INTO l_scheme_check
  FROM all_users
  WHERE username = scheme_in;

     IF l_scheme_check <> 1 THEN
  raise_application_error (-20003
  , ‘ Yetki verilecek şema bulunamadı : ‘ ||
  scheme_in);
  END IF;

     FOR rec IN objects_cur (OWNER_SCHEME_IN) LOOP
  IF rec.object_type IN (‘FUNCTION’, ‘PROCEDURE’, ‘PACKAGE’) THEN
  EXECUTE IMMEDIATE
  ‘GRANT EXECUTE ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
  ELSIF rec.object_type IN (‘TABLE’) THEN
  EXECUTE IMMEDIATE
  ‘GRANT SELECT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
  EXECUTE IMMEDIATE
  ‘GRANT INSERT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
  ELSIF rec.object_type IN ( ‘VIEW’) THEN
  EXECUTE IMMEDIATE
  ‘GRANT SELECT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
  ELSIF rec.object_type IN (‘SEQUENCE’) THEN
  EXECUTE IMMEDIATE
  ‘GRANT SELECT ON ‘ || OWNER_SCHEME_IN || ‘.’ || rec.object_name || ‘ TO ‘ || scheme_in;
  ELSE
  NULL;
  END IF;
  END LOOP;
  DBMS_OUTPUT.put_line (‘İşlem başarılı’);
  EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
  RAISE;
  END;


   

   

  Görüşmek üzere

   
 • dutali 4:38 am on 2016-02-07 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: bulk collect fetch forall oracle   

  Büyük hacimli verileri yükleme – Bulk insert 

  Çok büyük hacimli tablolardan veri çekme ve yükleme, eğer kaynak tablo doğru partition yapısında ve doğru şekilde indekslenmemiş ise makinanın gücüne göre çok yavaş olabilir

   

  Böyle bir durumda PL-SQL in çok önemli bir özelliği olan BULK COLLECT ifadesi kullanılarak yükleme yapılabilir. Bu  ifade ile birlikte INSET, UPDATE, MERGE ve DELETE ifadeleri kullanılabilir. Birçok başka kullanım şekli ve amacı da var ama biz kısıtlı olarak nasıl büyük hacimli verilerde performans sağladığıyla ilgileneceğiz

   

  Tabii ki başka yollarla da performans artışı şağlanabilir. Mesela kaynak tablo üzerinde uygun şekilde  partition oluşturma ve indeksleme yapmak, sorguyu (mümkün ise) daha verimli hale getirmek, PL-SQL döngüsü ile veriyi parça parça çekmek, sorguya uygun hint yazmak , pipelined table functions ( türkçe önerisi olan?) veya bunları birlikte yapmak.

  Fakat kaynak tablonun hacmi fiziksel hafızadan çok daha büyük olduğu bir durum düşünün. Veriyi tek bir set halinde çekmek ve işlemek diğer çalışanları da zor durumda bırakacaktır. BULK COLLECT ifadesi bu durum için iyi bir çözüm. Çünkü veriyi LIMIT ifadesi ile sınırlanan birden parçalar halinde çeker ve işler. Buna alternatif olarak kaynak tabloya partition eklenip gene PL-SQL döngüsü ile veriyi parça parça yükleyebilirsiniz. Fakat gene de her seferinde devasa bir tabloya filtre uygulamak zorunda kalırsınız.

  Peki her seferinde veriyi filtrelemeden parçalar halinde işlemenin yolu yok mu? rownum kullanılamaz mı? Hayır.  Oracle, rownum değerini veri setini ürettikten sonra koyar. MySQL bilenler için garip bir eksiklik olarak görülebilir

   

  Şimdi örneğimize geçelim. Örneğimiz oe.orders tablosundan dw.fct_orders tablosuna 10.000 er parçalar halinde veri yükleyecek

   

  DECLARE
  TYPE t_order_raw_data IS TABLE OF dw.fct_orders%ROWTYPE
  INDEX BY BINARY_INTEGER;
  l_order_raw_arr   t_order_raw_data;
  l_chunk_size      NUMBER := 20000;
  CURSOR order_raw_cur  IS
  SELECT /*+ PARALLEL(f 16)*/
  FROM oe.orders f;
  BEGIN
  OPEN order_raw_cur;  LOOP
  FETCH order_raw_cur
  BULK COLLECT INTO l_order_raw_arr
  LIMIT l_chunk_size;
  EXIT WHEN order_raw_cur%NOTFOUND;
  FORALL i IN INDICES OF l_order_raw_arr SAVE EXCEPTIONS
  INSERT INTO dw.fct_orders
  VALUES l_order_raw_arr (i);

  END LOOP;

     CLOSE order_raw_cur;
  END;

   
 • dutali 1:49 am on 2016-02-07 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: oracle manually_delete linux centos uninstall deinstall elle_kaldırma manuel_kaldırma   

  Linux makinada Oracle ‘ı manuel olarak tamamen kaldırma 

  Oracle veritabanını kurmak kadar kaldırmak ta bir problem olabilir. Eğer oracle veritabanını kaldırmanın kolay olduğunu düşünen birini görürseniz ya çok mütevazidir ya da daha kaldırma gereği duymamıştır.

  Özellikle sistemde birden fazla oracle ürünü kuruluysa ve de kurulumlar standart klasör yolları ve en uygun ayarlar ile yapılmamış ise risk katlanılmaz olabilir.  Daha da kötüsü veritabanı ciddi hasar görmüş ise  deinstall scriptleri çalışmıyor ise ..

  Böyle bir durumda tercih edilebilecek yok veritabanı uygulamasını ve instanceları  elle kaldırmak olacaktır.

  Örnek olarak Centos 6.5 üzerinde standart klasör yapısı ile kurulmuş bir oracle veritabanı uygulamasının ve buna bağlı instanceların kaldırılmasını inceleyelim.

  Öncelikle

  • Klasik yollarla kaldırmayı deneyin  ( deinstall script).Başarılı olursanız bu reçeteyi çöpleri temizlemek için takip edin.
  • Kaldırma işlemine başlamadan önce usr/local/bin/oraenv  dosyasını, etc/oraInst.loc dosyasını , /u01/app/oracle/oraInventory dosyası gibi kritik dosyaları ve veritabanından kurtarabileceğiniz verileri ( ya da veri dosyalarını) yedekleyin
  • Bazı dosyaları silebilmek için root yetkisine ihtiyacınız olacak. root yetkisine sahip olduğunuzan emin olun.
  • Herhangi bir dosyayı silmeden önce o dosyanın ilgili klasörde olduğuna emin olun! Bazı kurulumlarda dosya yolları farklı olabilir, dosya isimleri değişik olabilir.!  Toplu silme işlemi yapmadan önce dosyaları listeleyip neyi sildiğinizden emin olun!
  • Her yaptığınız işlemi kaydedin
  • Birden fazla reçeteyi takip ederek yaptığınız işlemden emin olun
  • Her ne kadar aşağıdaki işlemler defalarca denemiş olsa da her durumu karşılamayabilir.
  • Dikkatli olun!

  Dikkat! Sistemde kurulu başka oracle uygulaması var mı? Diğer uygulamalara zarar vermemek için yazıyı dikkatle okumadan komutları çalıştırmayın. Oracle veritabanı uygulamasını değil de sadece tek bir oracle instance ‘ı kaldıracaksanız bu reçete size göre değil!!

   

  • Öncelikle çalışan oracle veritabanı instance  ve listener var ise durdurun. Eğer durduramıyor iseniz proseslerden oracle instance ı bulun ve kill komutu ile öldürün. Bunun için isteme root yetkileri ile girmenizde fayda var.

  ! Başka oracle uygulamaları da var ise komutu daha dikkatli kullanın. Diğer prosesleri öldürmeyin!

    Örnek:

  Oracle instanceları ve listenerları bulup öldürmek için  ps komutu ve öldürmek içik kill komutu ..  Oracle kullanıcısı ile kurulum yapıldığı için instanceları rahatlıkla ayırabiliyoruz

  #ps -aef | grep lsnr

  oracle 17935 1     0 2013  /u01/app/11.1.0.7/.. LISTENER

  root   97983 81338 0 2013 grep lsnr

  kill –9 17935

  #ps –ef | grep  ora_

  oracle   111345    1  0 2013   ora_pmon

  oracle   135789    1  0 2013   ora_smon

  ..

  #kill –9 111345 135789

  ! Proses isimleri kurulumdan kuruluma farklılık gösterebilir. Kendi kurulumunuza ait proses isimlerini ve desenini öğrenin

  • ORACLE_HOME dizinini ve altındaki her şeyi silin

  Burada ORACLE_HOME oracle veritabanının home dizinidir. Başka oracle uygulamaları kurulu ise ORACLE_HOME çevre değişkeni değiştirilmiş olabilir.

  Genel olarak oracle veritabanı için ORACLE_HOME

  /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome

  veya daha kötü bir kurulumda

  /oracle/ora_apps/oradb/product/11.1.0/dbhome

   

  gibi bir klasör yolundadır

  Örnek:

  # rm -rf /u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1

  • Oracle veritabanının zamanlanmış görevlerini (cron job) kaldırın .

  var/spool/oracle

  dosyasında oracle uygulamalarının zamanlanmış görevleri bulunur.  Önce içinde ne var bakın

  Ör:

  [root@localhost cron]# cat oracle
  0,15,30,45 * * * * /u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome/.. -cron -silent start

  0,15,30,45 * * * * /u01_apps/oracle/odi/ … 

  Başka oracle uygulaması yüklü değilse bu dosyayı silin!! 

  # rm -rf /var/spool/oracle

  Fakat yukarıdaki örnekte ikinci satırda oracle veritabanı değil ODI için zamanlanmış görev de var.

  Bu durumda yapmamız bu dosyayı açarak sadece veritabanı zamanlanmış görevi bulunan satırları silmek

  • /etc klasörüne girin. Bu klasörde oracle ile ilgili iki tane dosya göreceksiniz . Bu  dosyalar ora ile başlar !

  [root@localhost /]# ls -l /etc/ora*
  -rw-r–r– 1 root root 32 Jan 9 2014 /etc/oracle-release
  -rw-rw-r– 1 oracle oracle 734 Jan 2 08:53 /etc/oratab
   

   oracle-release dosya işletim sisteminin oracle-linux versiyonunu gösterir ( oracle linux a çevirdi iseniz). Bu dosyaya dokunmayın!
   oratab dosyasında sistemdeki oracle veritabanı uygulamalarını ve bunlara bağlı veritabanı instanceları bulunur. Biz şimdi tüm veritabanı ve uygulamalarını kaldırmak istediğimizden bu dosyayı sileceğiz.

  #rm -rf etc/oratab

  ! Bu dosyayı kaldırmak için root yetkisi gereklidir!

  ! Bazı kurulumlarda bu dosya /var/opt/oracle altında olabilir

  • Oracle çevre değişkeni dosyalarını silin </LI>

  #rm -f /usr/local/bin/coraenv
  #rm -f /usr/local/bin/oraenv
   

  • Eğer tüm oracle uygulamalarını kaldıracaksanız tüm oracle uygulamaları tarafından kullanılan şu dosyayı silin

  # rm -rf /etc/oraInst.loc

  ! Bu dosyayı kaldırmak için root yetkisi gereklidir!

  • OraInventory dosyasını silin

  # rm –rf  /u01/app/oracle/oraInventory

  Bu dosya ne işe yarar? http://gerardnico.com/wiki/database/oracle/orainventory

  Bu dosya temiz kurulum yapmak için çok kritik. tek bir kurulum olan makinada dbhome_2 gibi isimlerin sorumlusu işte bu dosya.Önceki kurulumun nerede izi kaldı diye arıyorsanız ilk bakmanız gereken yer burası!!

      Tertemiz makinamız hazır.

   
 • dutali 12:51 am on 2016-01-29 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: context, dwh, etl, forced context, , odi error, Oracle Data Integrator   

  Yanlışlıkla zorlamalı çerçeve (forced context) atama.ETL de çalışıyor ama.. 

  ODI ile interface geliştirmede çok dar bir kullanım alanı olan forced context (zorlamalı kontekst) özelliği zaman zaman amaç dışı-muhtemelen yanlışlıkla- seçilebiliyor. Bazı durumlarda canlı ortamda dahi farkedilmeyen hatalara sebep olabilen bu özelliği mümkün mertebe kullanmamak en iyisi. Zorlamalı kontekst (Forced context) , istediğiniz bir ETL in hangi çerçevede (context) ETL’i çalıştırısanız çalıştırın ETL in çalıştığı çerçevenin değişmemesini sağlar. Bu çok nadir ihtiyaç duyulabilen bir durumdur.

  Aşağıda zorlamalı kontekst in nasıl seçildiği ve tüm sistemde varsa muhtemel hataların nasıl topluca tespit edilebildiği anlatılacak

   

  Aşağıdaki imajda  kaynak tablolardan biri seçili ve Property Inspector paneli en altta görünüyor. Burada sarı ile işaretli alan yukarıda bahsettiğimiz zorlamalı çerçeveyi belirlemek için kullanılır. Örnek olarak EMPLOYEE tablosundan DIM_EMPLOYEE tablosuna veri aktaran uyduruk bir interface kullanıyorum

   

  [dev_temiz] Oracle Data Integrator 11g _ INT_FCT_CUST_ORDER_ACCT - 28_1_2016 , 22_47_35

   

   

  Aynı ekran target datastore seçili iken de görünür. Faraza,  bu inetraface’de bir yerlerde hata ararken bunun ne işe yaradığını daha önce hiç merak etmediğimden belki işe yarar (?)  diye bu alanı kurcalıyor ve yanlışlıkla DEV olrak bırakıyorum. Görüntüsü şu şekilde

  [dev_temiz] Oracle Data Integrator 11g - 28_1_2016 , 23_21_51

   

  Interface’i  test ettiğimde hiç bir hata almıyorum. Zaten geliştirme ortamındayım. Conetxt alanıda daDEV seçili. Bu inetrface in senaryosunu çıkarıp canlı ortamda çalıştırdığımda, eğer canlı ortamda geliştirme ortamının bağlantı bilgileri bulunuyor ise ve doğrudan veritabanı erişimi var ise bu ETL , PROD konteksti  ile  çalıştırsam da gene çalışacak fakat kaynak olarak canlı ortamdaki employee tablosunu değil de geliştirme ortamındaki employee tablosunu kullanacaktır. Aynı şekilde eğer bu hatayı target datastore üzerinde yapsaydım , ETL hata almayacak fakat canlı ortamdaki tabloya değil geliştirme ortamındaki dim_employee tablosunu dolduracaktı.

   

  Sistemde bir tane böyle bir hata gördü iseniz ilgili ETL i açıp Context alanını “Execution Context”  olarak değiştirseniz problem çözülür. Tabi daha ileri görüşlü iseniz bu hatayı bir kere yapanların birçok kere daha yapmış olabileceğini varsayarsınız. Bütün ETL objelerini teker teker kontrol edebilirsiniz tabii ki. Bu zaman kaybına katlanmak istemiyorsanız daha kolay bir yolu var; ODI repository şemasından kontrol etmek. Bunu yapabilemk için maalesef ilgili veritabanına bağlanma yetkiniz olması gerekir

  Kontrol etmeniz gereken alanlar; kontekst ataması yapılmış tüm objeleri bulmak, ve bunların senaryolarını bulmak, daha önceden bu şekilde çalışmış oturumları bulmak.

  Şu sorgu ile zorlamalı kontekst kulllanan kaynak tabloları görebilirsiniz

  SELECT *
  FROM snp_source_tab d
  WHERE d.context_code IS NOT NULL

   

  Target datastore üzerindekileri bulmak için ise snp_pop tablosundaki targ_ctx_code kolonunu kontrol etmelisiniz

   

  SELECT p.targ_ctx_cod, p.*
  FROM snp_pop p
  WHERE p.targ_ctx_code IS NOT NULL

   

  Diğer obje türleri için de gene context_code alanlarını arayabilirsiniz. (Prosedürler  üzerinde bu hata nedense yapılmıyor)

  Ya da tüm netcede senaryosunu çalıştıracağınızdan senaryolara bakabilirsiniz. Bu bilgi senaryoların alt adımlarında tutulur . Çünkü zorlamalı kontekst ataması alt adım bazında yapılır . Aşağıdaki sorgu ile zorlamalı kontekst kullanarak çalışan tüm işleri görebilirsiniz

   

  SELECT tsk.def_context_code – hedef tablo için zorlamalı kontekst bilgisi
  , tsk.col_context_code –kaynak tablo için zorlamalı kontekst bilgisi
  , tsk.*
  FROM snp_scen_task tsk
  WHERE     1 = 1
  AND (def_context_code IS NOT NULL OR col_context_code IS NOT NULL)

   

   

  Not: ODI üzerinde geliştirme ortamı hazırlanırken hatalı bir uygulama olarak geliştirme ve canlı ortamlarda aynı kontekst isimleri farklı adreslere gidecek şekilde tanımlanabiliyor. Zorlamalı kontekst böyle bir ortamda kullanılırsa hataya sebep olmaz. Yani iki yanlış bir doğru eder. (Siz gene de toploji’yi doğru tasarlayın)

   
  • Anonim 3:59 pm on 2016-12-17 Kalıcı Bağlantı | Cevapla

   Merhaba ,
   Sizin anlattığınızdan farklı olarak prosedürlerde forced context set edilip kalmış bir durumla karşılaştım.
   Production için zorlanmış fakat ben testte çalıştırmak için başlatmıştım.
   Dolayısıyla production a güncelleme yapıyormuşum.
   Böyle bir tecrübeyi yazıya aldığınız için teşekkürler.
   Syg.

   Beğen

 • dutali 6:16 am on 2015-03-19 Kalıcı Bağlantı | Cevapla  

  ODI Work Repository’de Load plan adımlarını hiyerarşik olarak gösterme 

  Oracle Data Integrator 11g için yazdığım bir sorgu. ODI Client üzerinden load plan incelemek yerine bu sorgu aynı Designer’da görüldüğü gibi load plan adımlarını  görebilirsiniz.

  Sorguda load plan adımları tablosundaki tüm detaylar bulunuyor. İlgilenmediğiniz kolonu kendiniz kaldırabilirsiniz

  Id ya da kısa kod ile doldurulmuş alanların (step_type, restary_type gibi ) tümünün  karşılığı bulunuyor.

  Ayrıca exception içeren adımlarda exception durumunda ne çalıştırılacağı da excptn kolonunda görülebilir

  Hatırlatma :Sorguda hiyerarşiktir, eğer bu sorguda  filterleme yapmak isterseniz tüm sorguyu paranteze alıp üzerine WHERE cümleciği yazabilirsiniz ( select * from (aşağıdaki sql) where … ),ya da START WITH kısmını değiştirebilirsiniz.

  
  SELECT l.load_plan_name
  , LEVEL AS seviye
  , LPAD (' ', 5 * (LEVEL - 1)) || s.lp_step_name AS step
  , CASE
  WHEN s.lp_step_type = 'SE' THEN 'Serial'
  WHEN s.lp_step_type = 'PA' THEN 'Parallel'
  WHEN s.lp_step_type = 'CS' THEN 'Case'
  WHEN s.lp_step_type = 'CW' THEN 'When'
  WHEN s.lp_step_type = 'CE' THEN 'Else'
  WHEN s.lp_step_type = 'EX' THEN 'Exception'
  ELSE NULL
  END
  AS step_type
  , CASE
  WHEN s.restart_type = 'SF' THEN 'From Failure'
  WHEN s.restart_type = 'PA' THEN 'All Children'
  WHEN s.restart_type = 'PF' THEN 'Failed Children'
  WHEN s.restart_type = 'RN' THEN 'From new session-Scen'
  WHEN s.restart_type = 'RT' THEN 'From failed task-Scen'
  WHEN s.restart_type = 'RS' THEN 'From failed step-Scen'
  END
  AS restart_type
  , CASE WHEN s.ind_enabled = 1 THEN 'ENABLED' WHEN s.ind_enabled = 0 THEN 'DISABLED' END
  AS is_enabled
  , s.scen_name AS scenario
  , e.i_lp_step AS excptn_id
  , e.lp_step_name AS excptn
  , CASE
  WHEN s.except_behavior = 'R' THEN 'Run Exception and Raise'
  WHEN s.except_behavior = 'I' THEN 'Run Exception and Ignore'
  END
  AS except_behavior
  , s.step_priority
  , s.step_order
  , s.step_timeout
  , s.i_lp_step
  , s.var_name || ' ' || ' ' || s.var_op || s.var_value AS var_opt
  , s.scen_no
  , s.scen_version
  , s.max_par_error
  , s.sess_keywords
  , s.var_long_value
  FROM prod_odi_work.snp_lp_step s
  , prod_odi_work.snp_load_plan l
  , prod_odi_work.snp_lp_step e
  WHERE     1 = 1
  AND s.i_load_plan = l.i_load_plan 
  AND s.i_lp_step_except = e.i_lp_step(+) 
  START WITH s.par_i_lp_step IS NULL --koşul buraya eklenebilir
  CONNECT BY PRIOR s.i_lp_step = s.par_i_lp_step
  ORDER SIBLINGS BY s.step_order;
  
   
 • dutali 4:35 pm on 2015-03-11 Kalıcı Bağlantı | Cevapla
  Tags: database, null, oracle   

  Oracle veritabanında NULL 

  Basitçe değer yok anlamında bir ifade : NULL . Nümerik ya da karakter formatında değil; bir tipi ya da uzunluğu yok. Değer yok anlamında ama gene de bir değer.

  Özellikle bazı işlemlerde dikkat edilmediğinde sürpriz hatalara sebep olabilir. Mesela iki tabloyu birbiri ile bitiştiriyorsanız ve kolonların NULL olma olasılığı varsa , sorgularınızda NOT EXIST , NOT IN gibi ifadeler kullanıyorsanız, karşılaştırma operatörleri ile bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol edecekseniz , NULL değer barındıran kolonlarla sayısal işlemler yapıyorsanız … NULL değerler sesebiyle hatalı sonuç üretme riskiniz doğar

  SQL dilinde NULL tipsiz bir değerdir. 0, 4 gibi bir sayı ya da bir metin değildir.Genel olarak NULL ile yapılan her işlem NULL değer döndürür. NULL bir değer ile toplama çıkarma vs işlemleri yapılamaz ve çoğu fonksiyon ile birlikte kullanılamaz. NULL ın bir tipi olmadığından herhangi bir değer ile hatta kendisi ile dahi karşılaştırılamaz. Bu sebeple NULL ile karşılaştırma işlemlerinde =, <> operatörleri değil IS -IS NOT kullanılmalıdır. NULL ın hayatı zorlaştıran bu özelliklerine binaen oracle da NVL, NVL2, NULLIF, NNVL gibi sırf NULL ile başetmek için fonksiyonlar yaratılmıştır.

  Matematiksel ifadelerdeki etkisinden başlayalım. 0 ve NULL ve ” ne kadar benzer. Öncelikle;

  SQL>SELECT ''
     , NULL
     , ' '
     , NULL || NULL
   FROM DUAL;
  
  

  Eğer kullandığınız editörü özellikle NULL değerleri NULL ile doldur diye ayarlamadıysanız bu sorgudan size bomboş bir satır dönecek. Biraz görünür yapalım;

  SQL>SELECT DUMP ('')
     , DUMP (NULL)
     , DUMP (' ')
     , DUMP (NULL || NULL)
   FROM DUAL;
  
  DUMP('')      DUMP(NULL)     DUMP(' ')	        DUMP(NULL||NULL)
  NULL	      NULL	    Typ=96 Len=1: 32          NULL
  

  Burada dikkat etmeniz gerken şey iki tırnak arasına hiçbir şey yazdaman sorgu yazdığınızda da ( ” ) NULL sonuç döndürmüş oluyoruz!

  Ascii kodları;

  SQL>SELECT ASCII ('')
     , ASCII ('''')
     , ASCII (NULL)
     , ASCII (' ')
     , ASCII (NULL || NULL)
   FROM DUAL;
  
  ASCII('')	ASCII('''')	ASCII(NULL)	ASCII('')	ASCII(NULL||NULL)
  34	      39		         32	
  

  Evet. Gördüğünüz gibi NULL bir karakter olmadığından ASCII karşılığı da yok.

  Şimdi şu basit sorguyu ele alalım

  SQL> SELECT 0 * 5, NULL * 5,
         0 + 5, NULL + 5  
      FROM DUAL;
  
  0*5 NULL*5 0+5 NULL+5
  ---- ------ ---- --------
  0 NULL 5 NULL
  
  

  0 ın toplamada etkisi yok. Ama NULL toplama işlemi sonucunu dahi NULL yapar. Sıfır ile tanımsız bir işlem yaptığınızda hata alırsınız ama NULL ile hata almazsınız. Sonuç hep NULL çıkar.

  SQL>SELECT NULL / NULL , 5 / NULL ,
        ROUND (NULL / NULL + 1, 2) ,
        NULL * 0 , NULL * NULL ,
        ABS (NULL) , ADD_MONTHS (NULL, 5),
        LOG (5, NULL) , TRUNC (NULL)
      FROM DUAL;
  
  NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
  

  Aritmetik operatörlerle kullanıldığında yanındakilere hiç acımıyor. Aynı sorguyu NULL yerine 0 ile yazmak isterseniz çoğu durumda hata alırsınız, Mesela 5/0 tanımsızdır ..

  Bir değerin NULL olup olmadığı eşitlik operatörü ile yapılamaz. Bunun için IS -IS NOT kullanılır. Şu iki sorguya bakalım

  SQL> SELECT
     CASE WHEN NULL = NULL THEN 'NULL eşittir NULL'
      ELSE 'NULL eşit değildir NULL'
     END FROM DUAL;
  
  NULL eşit değildir NULL
  
  SQL>SELECT CASE
        WHEN NULL IS NULL THEN 'NULL eşittir NULL'
        ELSE 'NULL eşit değildir NULL'
        END FROM DUAL;
  
  NULL eşittir NULL
  

  Burada NULL değer olarak içeriği boş bir değişken de olabilirdi. Zaten hata da genelde bu durumda olur

  NULL olabilecek bir kolonda karşılaştırmada NVL gibi fonksiyonlar yardımıyla olası hatalardan rahatlıkla kaçınılabilir. Riskli olan şey herhangi bir kolonun NULL olup bu kolonun EXIST- NOT EXIST, IN- NOT gibi ifadelerde kullanılması.

  Örnek bir tablo yaratalım ve hemen birkaç sorgu çekelim

  SQL>CREATE TABLE null_test ( id NUMBER , a NUMBER , b NUMBER);
  
  INSERT INTO null_test VALUES ( 1, 10, 10);
  INSERT INTO null_test VALUES ( 2, 20, 20);
  INSERT INTO null_test VALUES ( NULL, 30, 30);
  INSERT INTO null_test VALUES ( 4, 50, NULL);
  COMMIT;
  
  SQL>SELECT * FROM null_test;
  
  
  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test;
  
  110
  
  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test
     WHERE a NOT IN (SELECT NULL from DUAL);
  
  NULL
  
  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE NOT EXISTS (SELECT NULL FROM DUAL );
  NULL
  

  Burada SELECT NULL FROM DUAL yerine sonucu NULL değerdöndüren herhangi bir sorgu olabilir.

  Dikkat. NOT IN ifadesi hiç değer döndürmüyorsa sorgu gene doğru sonuç verir. Hata , içteki sorguda herhangi bir değerin NULL olmasından kaynaklanır. Mesela aşağıdaki sorgu sonucu değer döndürmez fakat yukarıdaki gibi sonuç NULL dönmez.

  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test
     WHERE a NOT IN (SELECT a FROM null_test WHERE 1 = 0);
  
  110
  
  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE NOT EXISTS (SELECT a FROM null_test WHERE 1 = 0);
  
  110
  

  Bu sorgu da SELECT a FROM null_test WHERE 1 = 0 ifadesi hiç değer döndürmez. NULL değer yoksa sorun yok. Ama SELECT NULL from DUAL ifadesi NULL değer döndürür.

  Sorgu sonucunun NULL dönmesi için içteki sorgunun tammen NULL değer döndürmesi şart değil.Herhangi bir değerinin NULL olması yeterli.

  Mesela

  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE a NOT IN (SELECT 20 FROM DUAL);
  
  90
  

  a nın 20 olduğu değeri hariç bırakıp toplar. Sonuç 90

  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE a NOT IN (SELECT b FROM null_test);
  
  NULL
  

  b kolonuda NULL bir değer olması bu sonuca sebep oldu. Bu sorgu yerine şunu da yazabilirdik

  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE a NOT IN (
      SELECT 20 FROM DUAL&amp;lt;/pre&amp;gt;
  UNION ALL
      SELECT NULL FROM DUAL);
  
  NULL
  

  Bu sorgu a ‘ nın 20 ve NULL olduğu değerleri hariç bırakıp toplar mı? Hayır. Sonuç NULL.

  NULL olan değerleri filtrelersek bu sorunu çözebiliriz. Eğer NOT EXIST kullanıyorsanız join kolonlarının NULL değerlerini de dikkate almalısınız

  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE a NOT IN (SELECT b FROM null_test
              WHERE b IS NOT NULL);
  
  
  

  şu sorguda b nin NULL gelen değerinden kurtulmak için sorguyu biraz çirkinleştirmemiz gerekiyor

  SQL>SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE NOT EXISTS (SELECT b FROM null_test t2
               WHERE t1.id=t2.id);
  
  
  
  SQL> SELECT SUM (a) FROM null_test t1
     WHERE NOT EXISTS (SELECT b FROM null_test t2
               WHERE (t1.id = t2.id OR (t1 IS NULL AND t2 IS NULL))
  );
  
  
  &amp;lt;

  Buradaki ifadede iki tabloya join işlemi uygularken kolonlarda NULL değer olabiliyorsa dikkatli olmamız gerektiğini de söylüyor. Tabii iki tabloyu bitiştirmek için kullanacağınız kolonda NULL olması beklenmemeli.Nadir de olsa karşılaşabilceğimiz bir durum. Mesela bir SCD yapısındaki tabloyu kaynağındaki farkları ayırarak yüklüyorsanız dikkat etmeniz gerekir

  NULL içeren kolonların da join işlemine sokulacağını varsayıyorsanız sorgu yukarıdaki gibi

  SQL> SELECT * FROM a, b
     WHERE (a.id = b.id OR (a.id IS NULL AND b.id IS NULL));
  
  
  

  *Peki Dinamik SQL de NULL değeri parametre olarak kullanabilir miyiz?

  Şu ifadede 5 değeri yerine NULL koyun

  BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'UPDATE null_test SET b=:var' USING 5;
  END;
  
  BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'UPDATE null_test SET b=:var' USING NULL;
  END;
  

  hata verecektir. Peki NULL değer atamak istersek ne yapabiliriz? Bir değişkene NULL değer verebiliriz

  DECLARE
   a NUMBER;
  BEGIN
   a :=NULL;
  
   EXECUTE IMMEDIATE 'UPDATE null_test SET b=:var' USING a;
  END;
  

  Bu şekilde çalışır

  NULL değer içeren kolonlar üzerinden join ise şu şekilde yapılmalıdır.( NOT exist için kullandığımız inner sqlde kullanmıştık )

  SQL>SELECT * FROM a, b
     WHERE (a.id = b.id OR (a.id IS NULL AND b.id IS NULL));
  

  Aksi takdirde sorgu sonucunda a ve b nin NULL olduğu kayıtlar gelmez. Bunun yerine NVL(a)=NVL(b) de kullanılabilir.

  Bunların yanında sorgu sonucunu etkilemese de performansı olumsuz etkileyen bir örnek. NULL değer içeren kolonda index varsa

  Mesela null_test tablosunda a kolonunda indeks olduğunu düşünün.

  Bu tabloya çektiğiniz sorguda WHERE id IS NULL koşulu varsa indeks kullanılmaz.Perfromans kaybı yaşarsınız. İndeksi başka bir kolona koymalı ya da indeksi NVL(a, -99) gibi NULL için defult bir değer vererek oluşturmalısınız

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Cevapla
e
Düzenle
o
Show/Hide comments
t
En üste git
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Vazgeç
%d blogcu bunu beğendi: